Insolvenční správce

Komunikace

Víme, že věřitelé chtějí mít informace o stavu daného řízení a poskytujeme je v pravidelných intervalech. Na případné dotazy reagujeme bez zbytečných odkladů.

Zprávy o stavech řízení doplňujeme o nové události a zveřejňujeme v naší klientské zóně. Přihlášení věřitelé, kteří o to požádají obdrží od nás přístupové údaje do svých řízení. Věřitelé v našich řízeních mají vždy ihned přehled. K případným dotazům nemáme problém cokoli vysvětlit.

Kontrola dlužníka

Vždy prověřujeme předchozí dispozice s majetky dlužníků. Spolupracujeme v tomto směru i s daňovými poradci a účetními společnostmi, případně provádíme v případě potřeby forenzní audity. To vše 5 let zpětně. V případě pozitivních zjištění pak výsledky používáme k podávání příslušných žalob za účelem dosažení navrácení ušlých hodnot zpět do majetkové podstaty.

Z

Archivní a skartační služby

V insolvenčních řízeních u nichž jsme povinni provádět archivační a skartační služby vždy provádíme výběrová řízení za účelem výběru co nejlevnější archivační a skartační služby.

Z

Rychlost vyplácení věřitelům

Vždy se snažíme o co nejrychlejší vyplácení získaných finančních prostředků věřitelům, a to jak zajištěným věřitelům, tak i nezajištěným věřitelům.

Z

Férovost a slušnost

Věříme, že s poctivostí člověk nejdál dojde. Více k tomu dle nás není třeba dodávat…

Z

Otevřenost informací o řízení

V rámci snahy o co největší transparentnost našeho konání umožňujeme věřitelům v našich řízení průběžnou informovanost o našich řízeních. Včetně průběžných nákladů řízení. Činíme tak nad rámec informací zveřejňovaných v insolvenčním rejstříku. Každému přihlášenému věřiteli v našich řízeních na jeho žádost poskytneme přístupové údaje do naší klientské zóny. V této zóně pravidelně zveřejňujeme relevantní informace, naše kroky a stavy řízení.

Z

Zpeněžování majetku dlužníka

Majetky z majetkové podstaty zpeněžujeme vždy transparentně a rychle. Nejsme napojeni na žádnou finanční skupinu či obchodníka s majetky. Vždy provádíme výběrová řízení, dražby atd. s ohledem na druh nabízeného majetku. Věříme, že majetky by měl nabízet odborník v konkrétním oboru. Spolupracujeme s prověřenými subjekty v oboru realitní činnosti a dražeb. Vždy prověřujeme, zda byl námi prodávaný majetek řádně a po sjednanou dobu transparentně nabízen. Jde nám o co nejširší prezentaci nabízeného majetku za účelem jeho co nejvýhodnějšího prodeje.

Z

Nízké náklady řízení

Snažíme se o co nejlevnější průběh u našich insolvenčních řízení. Potřebné služby hrazené z majetkové podstaty využíváme pouze v nutném rozsahu a po co nejkratší dobu. V každé fázi insolvenčního řízení posuzujeme zde jsou potřeba či nikoli. Nechceme utrácet peníze věřitelů na zbytečné služby.

Z

Kontrola dispozic s majetkem

Zpětná kontrola dispozic s majetkem dlužníka to 5 let zpětně. Spolupracujeme v tomto směru s daňovými poradci a účetními společnostmi, případně provádíme v případě potřeby forenzní audity. V případě pozitivních zjištění pak výsledky kontroly používáme k podávání příslušných žalob za účelem dosažení navrácení ušlých majetků.

Z

Řízení a provoz podniku dlužníka

Jsme vybaveni i k řízení insolvenčních řízení v nichž jsou provozovány podnikatelské aktivity dlužníka, popř. jeho dceřiných společností atd. Tedy disponujeme týmem kvalifikovaných osob i pro případ, že bude nutno řídit funkční podnik dlužníka.

Napište nám ještě dnes!